Import z Chin


2015-07-24

Import Maszyn z Chin

Podejmując decyzję o zakupie maszyny do produkcji, warto rozważyć jej import bezpośrednio z Chin. Jakość maszyn importowanych z Chin jest dobra a ceny bardzo konkurencyjne. Trzeba się jednak do importu odpowiednio przygotować aby transakcja importowa zakończyła się sukcesem. Jeśli importer nie ma doświadczenia w handlu z Chinami warto aby rozważył  możliwość skorzystania z usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej, co pozwoli mu uniknąć kosztownych błędów.


W ramach systemu oceny zgodności obowiązującego w Unii Europejskiej obowiązuje bowiem szereg regulacji odnoszących się do maszyn. Są to tak zwane Dyrektywy, w których wymienione są między innymi  procedury oceny zgodności i zasadnicze wymagania dotyczące bezpieczeństwa, którym podlegają wprowadzane do obrotu maszyny i urządzenia. Importer powinien poznać odnoszące się do tych wymagań normy zharmonizowane. Uznaje się, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania, jeśli jest zgodny z odnoszącymi się do niego normami zharmonizowanymi.

Z kolei normy zharmonizowane zawierają szczegółowe wytyczne jakie warunki i  parametry muszą zostać spełnione aby maszyny zostały dopuszczone do obrotu w krajach należących do Unii Europejskiej.

W przypadku maszyn, najczęściej mamy do czynienia z:
Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE oraz 
Dyrektywą Niskonapięciową (LVD) )  2006/95/WE

W zależności od modułu oceny zgodności, obejmującego konkretną maszynę producent powinien przedstawić  dokumentację potwierdzającą zgodność maszyny z wymaganiami dyrektyw.Wielu dostawców chińskich posiada ważne badania i może przedstawić importerowi  maszyny wyniki testów przeprowadzonych samodzielnie lub w wiarygodnych niezależnych laboratoriach.  W niektórych przypadkach nie wystarczy aby testy były przeprowadzone w zewnętrznym laboratorium, dokumenty muszą być wystawione przez jednostki notyfikowane.

Nie zawsze jednak raporty z przeprowadzonych testów i  certyfikaty CE  okazywane importerowi przez dostawcę z Chin są prawdziwe. Dlatego każdorazowo trzeba koniecznie sprawdzić prawdziwość badań i oryginalność dokumentów. Zdarza się, że dostawca maszyny  przedstawia  importerowi dokumenty sfałszowane. Bywa nawet, że kilku dostawców przesyła importerowi  skany identycznych certyfikatów, w których zmieniona jest jedynie nazwa firmy, dla której został wystawiony dokument.  Czasami  dostawcy sami tworzą certyfikaty łącząc różne elementy z różnych dokumentów, co wprawne oko doświadczonego importera potrafi od razu zauważyć.

Na podstawie przeprowadzonych testów  dostawca chiński może wystawić importerowi maszyn tzw. Deklarację Zgodności CE (ang. EC Declaration of Conformity). W dokumencie tym dostawca deklaruje, że dana maszyna jest wyprodukowana zgodnie z konkretną dyrektywa unijną oraz konkretnymi normami.
Importer powinien zwrócić uwagę na zawartość  deklaracji zgodności, która musi zawierać bardzo konkretne dane zgodnie z przepisami unijnymi.

Deklaracja zgodności CE powinna zwierać m.in:
1. Pełną nazwę wraz z adresem i danymi kontaktowymi podmiotu wystawiającego
2. Nazwę maszyny wraz ze wskazaniem typu/numerem modelu
3. Wskazanie zgodnie z którymi dyrektywami  maszyna została wyprodukowana wraz ze wskazaniem konkretnych norm zharmonizowanych
4. Dane upoważnionego przedstawiciela na terenie Unii Europejskiej
5. Datę i miejsce wystawienia6. Podpis osoby z firmy chińskiej upoważnionej do podpisywania tego rodzaju dokumentów.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju importowanej maszyny może zaistnieć  konieczność wpisania dodatkowych informacji. 

Jeśli maszyna została wyprodukowana zgodnie z odpowiednimi  normami zharmonizowanymi, może zostać oznakowana znakiem CE.

Importer maszyny powinien zwrócić  szczególną uwagę na poprawność znaku CE – czy jest  to rzeczywiście unijny znak CE czy też stworzony przez Chińczyków ich własny znak China Export.  Chiński znak jest bardzo podobny do znaku CE i wielu importerów nie zauważa różnicy. Właściwy znak CE jest prezentowany na stronach Unii Europejskiej. UWAGA: urząd celny zwraca baczną uwagę na właściwe oznakowane. Maszyny wadliwie oznakowane są zatrzymywane na granicy do dalszych wyjaśnień. Maszyny  i ich dokumentacja CE może być również sprawdzana przez organy nadzoru rynku  już po zakończeniu transakcji importowej.

Pozostałe oznakowanie maszyny importowanej z Chin to  tabliczka znamionowa oraz  oznakowanie ostrzegawcze. 

Maszyna powinna również zostać zaopatrzona w instrukcję obsługi i konserwacji.


Skontaktuj się  z nami jeśli masz wątpliwości odnośnie dokumentów CE przedstawianych przez dostawcę chińskiego lub potrzebujesz pomocy przy imporcie maszyny z Chin:


VERICO Experts Sp. z o.o. – e-mail: info@verico.pl

Kontakt

ul. Strzelców 50/10
81-586 Gdynia

E-mail: info@verico.pl

Tel.: +48 511 138 405

 

__________________

 Import Maszyn i Urządzeń z Chin

Wspieramy przedsiębiorców w zakupie maszyn i urządzeń do produkcji.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się w czym możemy Ci pomóc !!

KONTAKT

 

 

 __________________

 Kompleksowa Obsługa Importu od A do Z

Usługa pakietowa "door to door" (od drzwi do drzwi) skonstruowana  z myślą o importerach,  którzy nie chcą popełnić błędów  przy imporcie z Chin i oczekują, że zamówiony towar zostanie rzeczywiście dostarczony do magazynu w Polsce.

Dowiedz się więcej co możemy dla Ciebie zrobić

Więcej informacji >>

 

 

 __________________

 WIZJA Lokalna w Chinach™

Autentyczne sprawdzenie firmy w Chinach

wizyta inspektora w fabryce
+
weryfikacja dokumentów 
w chińskich urzędach
+
porównanie prawdziwości danych 
z dokumentów ze stanem faktycznym
=
Profesjonalny Raport Handlowy

Zamów Raport

 

KONTROLA TOWARÓW

Chiny

Tajwan

Indie

Wietnam

Malezja

Kambodża

Malezja

Indonezja

Pakistan

* * *

Przedwysyłkowa

W toku produkcji

Nadzór nad załadunkiem

 __________________

 

Import kamienia naturalnego
z Chin

granit
marmur

* * *

nagrobki

płyty granitowe
płytki ozdobne

Import konglomeratu marmuru z Chin

 __________________