Import z Chin


Import z Chin - Kontrola towaru na podstawie normy AQL

Kontrola jednorodnych towarów przez niezależne firmy kontrolne jest wykonywana najczęściej w oparciu o uznaną i ogólnie stosowaną międzynarodową normę statystyczną AQL (Acceptable Quality Level).

 

AQL jest normą statystyczną opracowaną w Stanach Zjednoczonych pierwotnie na potrzeby armii USA, a obecnie stosowaną przez niezależne firmy kontrole na całym świecie.

Istnieje bowiem wynikająca z rachunku prawdopodobieństwa statystyczna możliwość wystąpienia danej wady w całej partii towaru. Dla każdego rodzaju wyrobu oraz wielkości partii został określony poziom dokładności kontroli oraz liczba akceptowalnych błędów. Określa się ile i jakie błędy są dopuszczalne, a które powodują odrzucenie całej partii towaru.  Na jej podstawie można podjąć decyzję czy zaakceptować, czy też odrzucić partię towaru bez konieczności sprawdzania każdej sztuki z danej partii.

AQL pozwala określić liczbę akceptowalnych błędów w próbie oraz wielkość próby w ramach wybranego poziomu. Istnieją 3 poziomy AQL:  I, II oraz III.

Dzięki AQL określa się:
1. dopuszczalną jakość
2. dopuszczalny poziom wadliwości wyrobu
3. akceptowany poziom jakości

Błędy, które mogą zostać wykryte w trakcie kontroli można podzielić na:
1. Błędy krytyczne (Critical defects)
2. Błędy większe (Major defects)
3. Błędy mniejsze (Minor defects)

Błędy krytyczne (Critical defects) są to błędy, które dyskwalifikują produkt.

Błędy większe (Major defects) są to błędy, które nie są niebezpieczne dla użytkownika, ale powodują, że towaru nie będzie można sprzedać.

Błędy mniejsze (Minor defects) są to błędy, które nie powodują zmniejszenia użyteczności produktu, jednakże stanowią odstępstwo od zakładanego poziomu jakości wykonania.

Inspektor pobiera z partii towaru przygotowanego do wysyłki ściśle określoną (dla danego rodzaju, ilości towaru oraz poziomu dokładności) liczbę produktów, dokładnie je sprawdza pod kątem jakości wykonania i zgodności z zamówieniem, określa liczbę znalezionych wad i na tej podstawie podejmuje decyzje czy przyjąć czy tez odrzucić partię towaru.

Przeprowadzając kontrolę w oparciu o normę AQL inspektor może działać szybko, dokładnie i skutecznie. 

Tablice AQL: 

Tablice AQL

 

Tablice AQL


Przykład:

Przy kontroli wyrobów o średniej i niskiej wartości jednostkowej zwykle stosuje się AQL poziom II, Critical (błędy krytyczne) 0,0 , Major (błędy większe) 2,5 , Minor (błędy mniejsze) 4,0 .

Dla wielkości partii np. 15 tys szt. spodni zgodnie z normą AQL wielkość próby określona jest literą M. Literze M odpowiada liczba 315 próbek.
Partia towaru jest odrzucona jeśli w czasie kontroli 315 sztuk spodni zostaną wykryte: 1 błąd krytyczny i/lub 15 błędów większych i/lub 22 błędy mniejsze.

Czyli:
1. Błędy krytyczne (Critical defects):  0/1 ,
tzn. 0 błędów krytycznych – zaakceptować / 1 błąd krytyczny – odrzucić

2. Błędy większe (Major defects): 14/15,
tzn. 14 błędów większych – zaakceptować / 15 błędów większych - odrzucić

3. Błędy mniejsze (Minor defects): 21/22,
tzn. 21 błędów mniejszych – zaakceptować / 22 błędy mniejsze - odrzucić

VERICO Experts Sp. z o.o., Gdynia

Kontakt

ul. Strzelców 50/10
81-586 Gdynia

E-mail: info@verico.pl

Tel.: +48 511 138 405

 

__________________

 Import Maszyn i Urządzeń z Chin

Wspieramy przedsiębiorców w zakupie maszyn i urządzeń do produkcji.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się w czym możemy Ci pomóc !!

KONTAKT

 

 

 __________________

 Kompleksowa Obsługa Importu od A do Z

Usługa pakietowa "door to door" (od drzwi do drzwi) skonstruowana  z myślą o importerach,  którzy nie chcą popełnić błędów  przy imporcie z Chin i oczekują, że zamówiony towar zostanie rzeczywiście dostarczony do magazynu w Polsce.

Dowiedz się więcej co możemy dla Ciebie zrobić

Więcej informacji >>

 

 

 __________________

 WIZJA Lokalna w Chinach™

Autentyczne sprawdzenie firmy w Chinach

wizyta inspektora w fabryce
+
weryfikacja dokumentów 
w chińskich urzędach
+
porównanie prawdziwości danych 
z dokumentów ze stanem faktycznym
=
Profesjonalny Raport Handlowy

Zamów Raport

 

KONTROLA TOWARÓW

Chiny

Tajwan

Indie

Wietnam

Malezja

Kambodża

Malezja

Indonezja

Pakistan

* * *

Przedwysyłkowa

W toku produkcji

Nadzór nad załadunkiem

 __________________

 

Import kamienia naturalnego
z Chin

granit
marmur

* * *

nagrobki

płyty granitowe
płytki ozdobne

Import konglomeratu marmuru z Chin

 __________________