Artykuły


Eksport do Chin

Chiny po przystąpieniu w 2004 r. do Światowej Organizacji Handlu /WTO/ bardzo znacznie zliberalizowały politykę importową, taryfy importowe i inne pozataryfowe narzędzia regulacji importu.

W tym artykule podajemy skondensowane informacje dot. chińskich regulacji i standardów obowiązujących aktualnie w eksporcie do Chin. Szczegółowe zestawienie aktualnych przepisów celnych znaleźć można w  podręczniku „Custom Clearance Handbook” wydawanym przez:

China Customs Publishing House
Beijing
Fax/tel: 86/6519-5616

Stawki taryfowe

Polska jako członek WTO posiada status kraju najwyższego uprzywilejowania. Dlatego do importu z Polski mają zastosowanie stawki w kategorii „most-favoured nation”. Dodatkowo pięć Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz Strefy Handlu Zagranicznego oferują eksporterom dodatkowe ulgi i zwolnienia z opłat celnych. Istnieje także możliwość zwolnienia z opłat celnych, jeśli chińska administracja celna uzna importowane towary za szczególnie ważne dla rozwoju kluczowych dziedzin gospodarki w Chinach.Pomimo członkowstwa w WTO Chiny utrzymują wysokie bariery celne na import towarów w sektorach szczególnie chronionych przez państwo jak np. przemysł elektroniczny lub samochodowy

Określanie wartości celnej

Wartość celna to cena CIF towaru , na którą składa się: cena kontraktowa, koszt opakowania,
Frachtu, ubezpieczenia i prowizji sprzedającego. Oceny wartości celnej dokonują chińscy celnicy, posługując się bazą danych oparta na cenach międzynarodowych i krajowych danego towaru .Z reguły akceptowana jest cena deklarowana przez importera, o ile mieści się ona w pobliżu poziomu określonego w bazie danych. Klasyfikacji towaru dokonuje się  przy użyciu 10 cyfrowego kodu HS.

Podatki

Oprócz stawek celnych importerzy zobowiązani są zapłacić podatek VAT, pobierany na granicy od wartości towaru po opłatach celnych. Podstawowa stawka VAT wynosi 17% lecz niektóre towary pierwszej potrzeby jak żywność, paliwo i inne  jest opodatkowana stawką 13%. Małe firmy / o obrocie poniżej 1mln RMB/ podlegają stawce  4% lub 6% w zależności od profilu działalności. Nieliczne grupy towarowe są zwolnione z VAT .Firmy z kapitałem zagranicznym zwolnione są z VATu lub korzystają ze znacznych ulg, jeśli eksportują produkowane przez siebie towary w Chinach.

Bariery pozataryfowe w imporcie to kwoty importowe, kwoty powiązane z poziomem opłat celnych tzw.TRQ oraz licencjonowanie importu. Pełną listę towarów objętych licencjonowaniem importu publikuje Chińskie Ministerstwo Handlu na stronach internetowych portalu http://www.mofcom.gov.cn.
Uzyskiwanie licencji często jest utrudnione i długotrwałe.

Prawo do prowadzenia handlu zagranicznego i dystrybucji

Tradycyjnie Chiny ograniczają prawo do prowadzenia handlu zagranicznego. Firmy zagraniczne funkcjonujące w Chinach zobowiązane są  do zarejestrowania działalności w zakresie importu i eksportu w Ministerstwie Handlu lub jego agendzie pod groźbą nie podjęcia czynności celnych.
Firmy zagraniczne mają prawo do dystrybucji w Chinach  jedynie w odniesieniu do produkowanych przez siebie w Chinach towarów. Dystrybucja innych towarów może odbywać się wyłącznie za  pośrednictwem lokalnego agenta.

Standardy jakościowe

Kompetentnym organem państwowym w Chinach w tym zakresie jest State General Administration for Quality Supervision and Inspection and Quarantine /AQSIQ/.
Od 2003 r. ma zastosowanie ujednolicony system obowiązkowej certyfikacji, obejmujący 132 kategorie produktów. Zgodnie z tym systemem istnieje jedyny system państwowej certyfikacji pod nazwą „China Compulsory Certification” lub „ CCC”. System jest administrowany  przez Cerification and Accreditation Administration of China /CNCA/.
 Znak CCC – znak jakości i bezpieczeństwa przyznawany jest zarówno krajowym jak i importowanym produktom w ramach określonych kategorii. Codzienna praktyka wykazuje jednak , że powstają często różnice w opiniach, czy konkretny importowany produkt powinien podlegać certyfikacji. Jeśli produkt znajduje się na liście CCC nie może być wwieziony do Chin, dopóki nie zostanie zgłoszony do znaku CCC i  specjalnie oznakowany. Związany z tym proces  badań i certyfikacji w Chinach trwa ok. 3 miesiące i kosztuje od 5.000 do 15.000 dolarów.
Odmiennemu systemowi certyfikacji podlegają urządzenia ciśnieniowe oraz urządzenia pomiarowe


Dokumentacja importowa

Do obowiązków chińskiego importera należy skompletowanie niezbędnych dokumentów do kontroli celnej .Jest  to zwykle: konosament, faktura, lista załadowcza, deklaracja celna, polisa ubezpieczeniowa oraz specjalne dokumenty / o ile mają zastosowanie do konkretnego towaru/ jak licencja importowa, certyfikat AQSIQ.


Odprawa tymczasowa

Towary importowane do Chin w celach prezentacji ich na targach i wystawach są zwolnione z opłat celnych pod warunkiem ,że zostaną wywiezione z Chin w ciągu 3 miesięcy.
Organizator wystawy/targów powinien zgłosić nadejście eksponatów  należących do uczestników i aktywnie uczestniczyć w procedurach celnych. Gdyby eksponaty objęte odprawą tymczasowa zostały sprzedane po zakończeniu imprezy targowej, wówczas urząd celny nałoży stosowne cło.

 

 

Import komponentów i materiałów

Zwolniony z opłat celnych i VATu jest import komponentów, materiałów, części zamiennych, opakowań , które będą użyte przez firmę zagraniczna w Chinach do produkcji towarów przeznaczonych na eksport w ciągu 1 roku od daty importu. Firma zagraniczna może ubiegać się o wydłużenie tego okresu do 2 lat. Firma zagraniczna może na swoim terenie założyć magazyn wolnocłowy. Można w nim składować również towary będące w tranzycie, oraz  części do napraw gwarancyjnych importowanych towarów.


Wymagania w zakresie oznakowania towarów

Towary podlegające obowiązkowej certyfikacji ze względów bezpieczeństwa powinny być zaopatrzone w stosowne naklejki. Wszystkie produkty importowane do Chin powinny posiadać oznaczenia i opisy w języku chińskim. Importowane artykuły spożywcze powinny posiadać napisy  podające nazwę produktu, kraj pochodzenia,  nazwę i adres lokalnego dystrybutora, składniki ,nazwę wytwórcy, datę produkcji i datę przydatności do spożycia.

Towary, których import do Chin jest zabroniony

Lista tych towarów obejmuje przede wszystkim: broń i amunicję, materiały wybuchowe wszelkiego rodzaju, sfałszowane pieniądze i papiery wartościowe, druki, nośniki magnetyczne, filmy i fotografie, które mogą być uznane za szkodliwe dla politycznych, kulturalnych i moralnych interesów Chin, trucizny, lekarstwa nie będące w oficjalnej dystrybucji, zwierzęta i rośliny zarażone chorobami, żywność, lekarstwa i inne artykuły pochodzące z terenów dotkniętych przez choroby i  walutę RMB. Zabroniony jest przywóz środków spożywczych, zawierających niektóre barwniki i składniki uznane za szkodliwe dla zdrowia ludzi przez Ministerstwo Zdrowia.

Ministerstwo Handlu Chin opublikowało katalog produktów, których przywóz do Chin jest zabroniony w związku z  dążeniem władz do zwiększenia zaangażowania chińskiego przemysłu przetwórczego w dziedzinach wysokich technologii i produkcji wyrobów o dużej wartości dodanej. W związku z tym zakazany jest również import następujących towarów:
używana odzież, odpadki radioaktywne, używane samochody, nasiona, nawozy sztuczne,  dodatki do pasz i antybiotyki używane w hodowli. Katalog Ministerstwa Handlu wymienia również następujące grupy produktów, których przywóz jest ograniczany: surowce do wyrobu plastików i wyrobów z polyestru, surowce do wyrobu włókien sztucznych, bawełna, przędza bawełniana, ubrania z bawełny i niektóre wyroby stalowe.
Pełną listę ograniczeń w przywozie można znaleźć na stronie Chińskiej Administracji Celnej:
http://www.customs.gov.cn 

Kontakt

ul. Strzelców 50/10
81-586 Gdynia

E-mail: info@verico.pl


 

__________________

 Import Maszyn i Urządzeń z Chin

Wspieramy przedsiębiorców w zakupie maszyn i urządzeń do produkcji.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się w czym możemy Ci pomóc !!

KONTAKT

 

 

 __________________

 Kompleksowa Obsługa Importu od A do Z

Usługa pakietowa "door to door" (od drzwi do drzwi) skonstruowana  z myślą o importerach,  którzy nie chcą popełnić błędów  przy imporcie z Chin i oczekują, że zamówiony towar zostanie rzeczywiście dostarczony do magazynu w Polsce.

Dowiedz się więcej co możemy dla Ciebie zrobić

Więcej informacji >>

 

 

 __________________

 WIZJA Lokalna w Chinach™

Autentyczne sprawdzenie firmy w Chinach

wizyta inspektora w fabryce
+
weryfikacja dokumentów 
w chińskich urzędach
+
porównanie prawdziwości danych 
z dokumentów ze stanem faktycznym
=
Profesjonalny Raport Handlowy

Zamów Raport

 

KONTROLA TOWARÓW

Chiny

Tajwan

Indie

Wietnam

Malezja

Kambodża

Malezja

Indonezja

Pakistan

* * *

Przedwysyłkowa

W toku produkcji

Nadzór nad załadunkiem

 __________________

 

Import kamienia naturalnego
z Chin

granit
marmur

* * *

nagrobki

płyty granitowe
płytki ozdobne

Import konglomeratu marmuru z Chin

 __________________

Pliki cookies

Nasz portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niego wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Część z nich jest niezbędna dla funkcjonowania stron. W ustawieniach znajdziesz listę pozostałych, których wykorzystanie możesz kontrolować. Aby dowiedzieć się więcej sprawdź Politykę prywatności.

Wymagane pliki cookies

Są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania naszej strony, dlatego nie wymagają Twojej zgody. Dzięki danym z tych plików możliwe jest poruszanie się po stronach oraz zapewnienie ich funkcjonalności. Służą także do zapewnienia Ci bezpieczeństwa, a także do wykrycia ewentualnych błędów w naszej witrynie.

Analityczne pliki cookies

Informacje z tych plików pozwalają nam na gromadzenie danych analitycznych, które ułatwiają nam poznanie statystyk korzystania z naszej witryny. W efekcie dowiadujemy się, co zmodyfikować i jakie treści rozwijać, aby strona działała jeszcze wydajniej i lepiej odpowiadała Twoim potrzebom. Informacje te przetwarzane są w postaci zanonimizowanej.

Społecznościowe pliki cookies

Te pliki cookies zapewniają dostosowanie treści, które przeglądasz w naszej witrynie, do Twoich zainteresowań. Zapewniają zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności. W efekcie otrzymasz treści, które są lepiej dla Ciebie wyselekcjonowane. Stosujemy również funkcje interaktywne w celu popularyzacji strony z wykorzystaniem serwisów społecznościowych.

Reklamowe pliki cookies

Obserwujemy, co przeglądasz i o czym czytasz na naszej stronie po to, aby lepiej dopasować do Ciebie wyświetlane reklamy. Dzięki temu my oraz nasi partnerzy wyświetlamy dla Ciebie przede wszystkim te reklamy, które są związane z Twoimi interakcjami z naszą witryną, a także są zgodne z Twoimi zainteresowaniami.