Artykuły


 

   Nowe przepisy dla przedstawicielstwa firmy zagranicznej / RO/ w Chinach


Rada Państwa Chin wydała  w 2011 r. przepisy w celu „wzmocnienia” kontroli nad przedstawicielstwami /RO/ firm zagranicznych w Chinach. Nowe regulacje wymagają regularnego składania audytowanych sprawozdań finansowych, zabraniają prowadzenia jakiejkolwiek aktywności nastawionej na generowanie zysku oraz określają kary za łamanie tych przepisów. Zmieniło się również opodatkowanie RO – obecnie płacą podatek 15%. Przepisy obowiązują zarówno nowo tworzone jak i już istniejące przedstawicielstwa firm zagranicznych w ChRL.

Oto omówienie głównych zmian:

Zarządzanie:
RO nie mogą zatrudniać więcej niż 4 obco krajowców, z szefem przedstawicielstwa włącznie.

Podatki:
Od 2011 r. RO nie będą mogły ubiegać sie o zwolnienie z opodatkowania, jak to zdarzało się dotychczas. Administracja podatkowa zmieniła stałą stawkę podatkową 10% kosztów na zmienną od 15% do 30%. Dodatkowo, ta nowa zmienna stawka będzie określana przez urząd podatkowy a nie przez RO. Naraża to RO na ryzyko arbitralnego określania przez fiskusa tzw. domniemanego zysku ,bez uprzedniego powiadomienia RO. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że RO zatrudniające więcej niż 8-10 osób zajmujących się kontrolą jakości i badaniem rynku będą bardziej obciążone podatkami niż usługowe WFOE /Wholly Foreign Owned Enterprise/lub FICE / Foreign Invested Commercial Enterprise/ świadczące te same usługi.

Działalność RO:
Trzeba  pamiętać , że RO nie mogą angażować się w jakąkolwiek działalność przynoszącą zysk. Dotychczas ten temat był dość słabo monitorowany przez władze, jakkolwiek w 2010r. RO były już częściej kontrolowane pod kątem prowadzenia przez nie działalności handlowej. Zgodnie z nowymi regulacjami, jeśli RO  jest wykorzystywane do prowadzenia handlu,  zostanie to wykryte i surowo ukarane za unikanie opodatkowania. Kary nakładane na takie RO przez urzędy podatkowe mogą wynosić nawet 5-krotną wysokość niezapłaconego podatku plus różne kary dodatkowe za złamanie prawa. Szefowie RO muszą wiedzieć, że należności podatkowe ponad RMB 10 000 mogą zostać zaklasyfikowane jako przestępstwo kryminalne, zagrożone karą więzienia. Obecna atmosfera wokół konieczności uregulowania zasad funkcjonowania zagranicznych inwestorów w Chinach wskazuje zadecydowanie, że nadchodzi czas dokładnego przestrzegania przepisów.
Nowe przepisy określające czym może zajmować się RO wchodzą w życie 1 marca 2011 r. Zostały one opublikowane 19 listopada 2010 r. Zgodnie z nimi: RO nie może angażować się w jakąkolwiek działalność, oprócz takich na które Chiny zgodziły się w międzynarodowych umowach i traktatach. RO mogą być włączone do badania rynku, działalności na polu reklamy, związanej z produktami lub usługami oferowanymi przez firmę,  poszukiwaniem produktów i inwestycjami w Chinach.
Kary nakładane na RO wynoszą od RMB 50 000 do RMB 200 000 za prowadzenie działalności handlowej i od RMB 10 000 do RMB 100 000 za rozszerzenie zakresu aktywności ponad ten, określony powyżej.
Nowe przepisy kładą szczególny nacisk na rodzaj aktywności prowadzonej przez RO i jakość sprawozdawczości finansowej. Księgi rachunkowe RO powinny być dostępne. RO nie mogą korzystać z rachunków bankowych innych firm, instytucji czy osób prywatnych.

Firmy zagraniczne posiadające RO w Chinach i chcące bezpośrednio prowadzić import  lub eksport, posiadać licencję  importowo/eksportową i legalnie sprzedawać w Chinach powinny dokonać zmiany RO na inne pozwalające na taką działalność formy prawne w Chinach , to jest FICE lub WFOE.

Dlaczego warto zrobić to teraz?
1. Chiny podejmują zdecydowane kroki przeciw RO prowadzącym działalność handlową.
2. Działalność RO jest bardziej kosztowna niż FICE lub WFOE.
3. Założenie alternatywnej struktury FICE i WFOE jest stosunkowo niedrogie.
4. Zamknięcie RO wymaga przeprowadzenia audytu. RO tak czy owak powinny przedłożyć audytowane sprawozdanie fiskusowi za 2010 r. Korzystne jest użyć tego corocznego audytowanego sprawozdania do procedury likwidacji RO. W innej sytuacji konieczne byłoby przygotowywanie odrębnego audytu w celu likwidacji RO.
5. FICE i WFOE mają korzystne rozwiązania podatkowe, których nie mają RO, np. w zakresie rozliczania VAT-u oraz zysku/ straty.

Co należy zrobić?
Są 2 procedury, które mogą być realizowane równolegle.
Po pierwsze- istniejące RO musi być  audytowane. Jest to wymóg formalny i każde przedstawicielstwo musi się mu poddać. Raporty z audytu powinny być złożone do końca marca. Do tej pory RO powinno uregulować wszystkie zobowiązania i podatki. Pełna procedura likwidacji RO może trwać nawet do 12 miesięcy. Jednak zaakceptowanie przez władze audytu zamykającego RO automatycznie zamyka licencję RO, likwiduje konta bankowe i zwalnia inwestora z dalszych świadczeń podatkowych i operacyjnych w ramach RO. Z reguły całą procedurę udaje się przeprowadzić w ciągu 3-4 miesięcy. Oznacza to, że można skutecznie wyjść ze struktury RO do kwietnia 2011, jeśli stosowne kroki zostaną podjęte już teraz.
Po drugie –nowa struktura powinna być stworzona. Czy będzie to być FICE czy WFOE zależy od
charakteru prowadzonej działalności oraz czy inwestorowi zależy na rozszerzeniu zakresu działalności, który wykonywało RO.

FICE jest zwykle używane do następujących aktywności:
• Import-eksport i dystrybucja
• Handel detaliczny
• Handel hurtowy
• Działalność agencyjna, transakcje przedstawicielskie  z wynagrodzeniem prowizyjnym
• Franchising

WFOE  dobrze sprawdzają się w przemyśle usługowym:
• doradztwie i innych usługach profesjonalnych
• Kontroli jakości, projektowaniu, wsparciu technicznym
W niektórych dziedzinach obydwie struktury mogą mieć zastosowanie. WFOE może być zastosowane do działalności produkcyjnej

 


 

Kontakt

ul. Strzelców 50/10
81-586 Gdynia

E-mail: info@verico.pl

Tel.: +48 511 138 405

 

__________________

 Import Maszyn i Urządzeń z Chin

Wspieramy przedsiębiorców w zakupie maszyn i urządzeń do produkcji.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się w czym możemy Ci pomóc !!

KONTAKT

 

 

 __________________

 Kompleksowa Obsługa Importu od A do Z

Usługa pakietowa "door to door" (od drzwi do drzwi) skonstruowana  z myślą o importerach,  którzy nie chcą popełnić błędów  przy imporcie z Chin i oczekują, że zamówiony towar zostanie rzeczywiście dostarczony do magazynu w Polsce.

Dowiedz się więcej co możemy dla Ciebie zrobić

Więcej informacji >>

 

 

 __________________

 WIZJA Lokalna w Chinach™

Autentyczne sprawdzenie firmy w Chinach

wizyta inspektora w fabryce
+
weryfikacja dokumentów 
w chińskich urzędach
+
porównanie prawdziwości danych 
z dokumentów ze stanem faktycznym
=
Profesjonalny Raport Handlowy

Zamów Raport

 

KONTROLA TOWARÓW

Chiny

Tajwan

Indie

Wietnam

Malezja

Kambodża

Malezja

Indonezja

Pakistan

* * *

Przedwysyłkowa

W toku produkcji

Nadzór nad załadunkiem

 __________________

 

Import kamienia naturalnego
z Chin

granit
marmur

* * *

nagrobki

płyty granitowe
płytki ozdobne

Import konglomeratu marmuru z Chin

 __________________