Artykuły


Chiński ujednolicony podatek dochodowy od firm

16 marca 2007 r. chiński parlament uchwalił nowa ustawę o podatku dochodowym od firm, która zunifikowała podatki od firm chińskich i zagranicznych. Wiele  rozwiązań podatkowych korzystnych dla inwestorów zagranicznych zostało wyeliminowanych lub zmienionych.Produkcja w Chinach i import z Chin staną się droższe.
Nowa ustawa podatkowa wejdzie w życie 1.01.2008 r. W międzyczasie wydane zostaną podatkowe akty wykonawcze.

Jednolite stawki podatkowe

Podatek dochodowy od firm będzie wynosił 25% bez względu na to, czy firma posiada kapitał chiński czy zagraniczny. Oznacza to wzrost podatku dla większości funkcjonujących w Chinach firm zagranicznych i spadek podatku dla firm chińskich. Przewiduje się, że nowa ustawa dotknie przede wszystkim małe i średnie firmy zagraniczne nastawione na przetwórstwo towarów przeznaczonych do reeksportu. Zamiarem chińskiego fiskusa jest bowiem, aby takie firmy relokowały się np. do Indii. Pozwoliło by to bowiem zmniejszyć nierównowagę w chińskim bilansie płatniczym. Podobnie mocno nowe podatki odczują firmy zagraniczne prowadzące nieefektywna gospodarkę energią, nie tworzące wartości dodanej lub nie będące źródłem podatków.

Duże firmy zagraniczne przygotowały się do tej zmiany. Wiele z nich zachowa dawne przywileje podatkowe, ponieważ nowy system zmienił kryteria ich przyznawania – z kryterium miejsca pochodzenia kapitału na kryterium sektora, w którym jest prowadzona działalność.

Stawki preferencyjne

 Preferencyjne stawki podatkowe wykorzystywane są w nowej ustawie podatkowej jako narzędzia rozwoju inwestycji w wybranych sektorach: rolnictwie, leśnictwie, hodowli zwierząt, rybołówstwie, budownictwie wodnym i lądowym. Nieduże firmy w tych sektorach będą mogły liczyć na stawkę 20%.
Państwo wspiera również wszystkie działania nakierowane na ochronę środowiska naturalnego .Dlatego firmy inwestujące w nowe i  wysoko rozwinięte technologie będą płacić podatek w wysokości 15%. Chodzi tu zwłaszcza o technologie energooszczędne i technologie przyjazne dla środowiska.

Od końca lat 90 tych  XX wieku Chiny podejmowały szereg działań zmierzających do aktywizacji zachodnich prowincji. Przewiduje się zatem , że w oparciu o nowa ustawę utrzymane  a nawet wzbogacone zostaną przywileje podatkowe dla inwestorów zagranicznych rozwijających interesy w Chinach Zachodnich.
Nowo założone firmy / przed 16.03.2007/ w  Specjalnych Strefach w sektorach nowych technologii oraz firmy zajmujące się transferem technologii również będą mogły skorzystać ze stawek preferencyjnych. Szczegóły zasad ich opodatkowania nie są jeszcze znane.

Przejściowe rozwiązania dla firm w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Działalność firm przetwórczych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w sektorach o dużym udziale siły roboczej będzie ulegać stopniowym zmianom, aby mogły one skutecznie konkurować w zmieniających się warunkach rynkowych, wiele z tych firm podjęło już stosowne działania w oczekiwaniu nadchodzących zmian podatkowych.
Władze chińskie przewidują jednak 5 letni okres przejściowy w latach 2008-2013, w czasie którego podatki będą stopniowo wzrastać  / o ca 2% rocznie/ do poziomu 25%.

Kontakt

ul. Strzelców 50/10
81-586 Gdynia
Email: info@verico.pl
Tel.: +48 58 664 70 50
Tel.: +48 58 668 33 13
Tel.: +48 511 138 405

 __________________

 China Homelife 2019

Zapraszamy na nasze stoisko i warsztaty

29 - 31. 05.2019

Nadarzyn k./Warszawy

Więcej informacji >>

 

China Homelife 2019

 

 __________________

 WIZJA Lokalna w Chinach™

Autentyczne sprawdzenie wiarygodności firmy w Chinach

wizyta inspektora w fabryce
+
weryfikacja dokumentów 
w chińskich urzędach
+
porównanie prawdziwości danych 
z dokumentów ze stanem faktycznym
=
Profesjonalny Raport Handlowy

Zamów Raport

 

Import kamienia naturalnego
z Chin

granit
marmur
piaskowiec
łupek

* * *

nagrobki

płyty granitowe
płytki ozdobne

 __________________