Import z Chin


Towary z Chin - Spedycja importu z Chin /towary drobnicowe/

Wybór spedytora

Optymalne zorganizowanie transportu do Europy towarów z Chin stanowi często wyzwanie równie istotne jak wybór odpowiedniego towaru i znalezienie wiarygodnego dostawcy.Import z Chin może być dużym wyzwaniem. Na szczęście nie jesteśmy  z tym problemem pozostawieni sami sobie. Istnieje w Polsce rozwinięty rynek usług spedycyjnych. Na tym rynku działa szereg firm spedycyjnych czyli spedytorów, którzy profesjonalnie organizują na rzecz klientów dostawę towaru do Polski. Niektóre z tych firm ,poprzez własne agencje celne dokonują również czynności związanych z odprawami celnymi.

Wybierając firmę spedycyjna, której zamierzamy powierzyć te usługi warto wziąć pod uwagę
jej doświadczenie w obsłudze klientów konkretnego rynku, pozycję na rynku w Polsce, reputację wśród klientów i  cenę. Przestrzegamy natomiast przed stosowaniem ceny jako najważniejszego kryterium przy wyborze spedytora.

 Warto pamiętać, że tzw. łańcuch dostawy -  od bramy producenta do magazynu w Polsce składa się z wielu ogniw , a problem powstający  w jednym z tych ogniw może zadecydować o powodzeniu lub klęsce całej transakcji importowej. Tylko obsługa wykonywana przez profesjonalna firmę spedycyjną może uchronić was przed poważnymi ryzykami nie otrzymania kupionego towaru, nie otrzymania go na czas lub poniesienia nieprzewidzianych, dodatkowych kosztów transportu.

Do realizacji usług spedycyjnych w relacji  Chiny –Europa polecamy firmę

 TERRAMAR Sp. z o.o. w Gdyni -www.terramar.com.pl.

Firma TERRAMAR powstała w 1992 r zatrudniając 29 doświadczonych spedytorów i agentów celnych, oferuje szeroki wachlarz usług  spedycji i obsługi celnej eksporterom i importerom.
Firma TERRAMAR obsługuje każdy rodzaj towaru, w tym przesyłki drobnicowe i ładunki skonteneryzowane.

Co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji o zakupie towaru

Termin „ładunki drobnicowe” lub „drobnica” obejmuje towary, których optymalnym ( i korzystniejszym finansowo) sposobem przewozu  jest transport „luzem” z wykorzystaniem zbiorczych kontenerów.
Średnio jest to przesyłka do ok. 11-15 m3 / w j. angielskim cbm /
Towary te są  kompletowane  w ładunki kontenerowe w porcie załadunku. Czynności te wykonuje przewoźnik morski na zlecenie spedytora importera.

Serwis drobnicowy  w imporcie czy eksporcie z / do Polski obejmuje kilkanaście portów chińskich i jest obsługiwany przez kilku  przewoźników specjalizującym się w obsłudze ładunków nie pełno kontenerowych.

Negocjując warunki zakupu towaru od eksportera / dostawcy bądź jego dystrybutora/ konieczne jest określenie też tzw. warunków dostawy czyli formuły, z której wynika podział kosztów, obowiązków i ryzyka dostawy towaru pomiędzy kupującym i sprzedającym.

Najbardziej uznaną wykładnią formuł określających warunki dostawy towarów jest INCOTERMS 2000. Ta wykładnia  jest powszechnie stosowana w handlu z Chinami.
Spośród wielu możliwych do zastosowania formuł  w transporcie morskim najczęściej importer  spotka się  z określeniem „FOB (port załadunku)”  np. FOB SHANGHAI
czy „CIF (port przeznaczenia)”  np. CIF Gdynia.

Polecaną, pozwalającą zachować importerowi  gestię transportową powinna być formuła
FOB (port załadunku):

„Gestię transportową posiada kupujący, który ma obowiązek zawrzeć, na swój koszt umowę o przewóz towaru morzem, a także poinformować sprzedającego o nazwie statku, miejscu załadunku i wymaganym terminie dostawy; obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru, w uzgodnionym dniu lub okresie, na wyznaczony przez kupującego statek w oznaczonym porcie załadunku; sprzedający ponosi koszty oraz ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru, dopóki towar nie przekroczy linii nadburcia statku w porcie załadunku.”¹

Zgodnie z formułą CIF/ port przeznaczenia/:

„Sprzedający posiada gestię transportową i do jego obowiązków należy zawarcie umowy przewozu towaru do określonego portu przeznaczenia i opłacenia frachtu, natomiast ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru ponosi tylko do linii nadburcia statku w porcie załadunku.
Sprzedający jest również zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia i pokrycia jego kosztów”¹.

Gestia transportowa to nic innego, jak prawo jednej ze stron kontraktu kupna sprzedaży towaru do organizacji transportu.

Warto zdawać sobie sprawę, że z punku widzenia kupującego zawsze warto posiadać gestię transportową. Dlaczego?. Po pierwsze: warto samemu zadbać o swe interesy, skoro i tak ryzyko transportu ponosisz, niezależnie od wybranych warunków, to dlaczego nie mieć wpływu na jego realizację!  . Dostawca chiński może mieć wiele swoich powodów aby zorganizować Ci transport biorąc pod uwagę swoje interesy. Po drugie: w efekcie końcowym  transport organizowany przez dostawcę jest droższy.
Posiadanie gestii transportowej nakłada jednak na kupującego obowiązek zadbania o właściwą organizację transportu. Jak wiemy, usługę te wykona spedytor, doradzając również wybór optymalnej formuły warunków dostawy.

Z praktyki handlu morskiego wynika, że najczęściej przy imporcie z Chin stosuje się formułę FOB /np. Szanghaj/ W tej formule , jak wiadomo faktura dostawcy obejmuje wyłącznie koszt  towaru. Koszty dodatkowe : fracht i np. ubezpieczenie  pokrywa importer.

Średnia długość rejsu na trasie Szanghaj – Gdynia wynosi 5-6 tygodni.!!!


Przebieg usługi z gestią transportową  w  imporcie

1.Po złożeniu zamówienia na towar u dostawcy chińskiego i  wybraniu firmy spedycyjnej importer przekazuje do spedytora  podstawowe informacje dot. przesyłki : nazwę dostawcy, nazwę towaru , wielkość kontraktu / ilość, wagę, kubaturę  jednorazowej partii towaru, port załadunku i planowany termin gotowości do załadunku.

2.Spedytor przekazuje te informacje agentowi armatora w Polsce, składając tzw. booking,
czyli zlecenie wykonania przewozu morskiego.

3.Agent armatora z portu załadunku kontaktuje się z  eksporterem  w celu potwierdzenia wszystkich warunków przewozu.  .

4.Równocześnie spedytor wysyła do dostawcy tzw.” routing order”, w którym informuje  dostawcę o działaniu w imieniu polskiego importera , awizując kontakt , jaki zostanie nawiązany z dostawca przez lokalnego agenta armatora. Wszystko po to, aby  zainteresowane strony posiadały komplet informacji niezbędnych dla wykonania przewozu.

5.Dostawca może przesłać do spedytora wstępne dokumenty handlowe jak: fakturę pro forma/Pro Forma Invoice/,specyfikację ilościowo-wagową (packing list), certyfikaty,  celem sprawdzenia prawidłowości ich wystawienia tak aby np. dokumenty nie zostały zakwestionowane w trakcie odprawy celnej.


6.Po załadunku towaru na statek / przesyłka znajduje sie w kontenerze zbiorczym/ spedytor otrzymuje  informację od agenta armatora  o przewidzianej dacie nadejścia towaru do portu przeznaczenia. Podobną awizację otrzymuje importer od spedytora.

Czas transportu morskiego jest to dogodny moment na zebranie wszelkich dokumentów handlowych, przygotowanie upoważnienia dla wybranej agencji celnej do reprezentowania importera przed Urzędem Celnym w porcie
/często ten sam spedytor  działa także jako agencja celna/

7.Dokumenty przewozowe /konosament = Bill of Lading =  i inne  wymienione w pkt. 5 zostają przekazane przez importera  spedytorowi , najlepiej  przed terminem dowozu towaru do portu.


8.Po nadejściu towaru do portu przeznaczenia:
• spedytor przejmuje „opiekę” nad towarem, który złożony zostaje do magazynu portowego
• równocześnie agencja celna przystępuje do przygotowania zgłoszenia celnego towaru, kontaktu z Urzędem Celnym celem zakończenia procedury celnej
• importer otrzymuje informację o wielkości długu celnego /cło+VAT/.
• towar odbierany jest przez importera z magazynu portowego dopiero po opłaceniu należności celno-podatkowych  / bezpośrednio przez importera lub za pośrednictwem tzw. zabezpieczenia majątkowego spedytora/ 
• bądź transportowany jest do miejsca przeznaczenia o ile przewidywało to zlecenie spedycyjne od importera.

 

9.Spedytor wystawia fakturę /-y dla importera za wykonane czynności spedycyjne i poniesione wydatki:   na fracht morski, ubezpieczenie, i inne koszty związane np. przeładunkiem, magazynowaniem i transportem w Polsce do odbiorcy.
Fakturowanie może przebiegać dwu etapowo. Najpierw wystawiana jest faktura za koszty frachtu i ubezpieczenia. Jest ona częścią składową  podstawy   naliczenia należności celnych i podatkowych. Ta faktura wystawiana jest zaraz po nadejściu towaru do portu.

Druga faktura wystawiana jest po zakończeniu procesu spedycyjnego i jest jednoznaczna z całkowitym rozliczeniem transakcji.


Artykuł powstał dzięki życzliwej pomocy z firmy TERRAMAR Sp. z o.o., Gdynia 
- jednej z wiodących firm spedycyjnych w Polsce.


¹/ Podręcznik Spedytora srt.82-83 – Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 2003. 

Kontakt

ul. Strzelców 50/10
81-586 Gdynia

E-mail: info@verico.pl

Tel.: +48 511 138 405

 

__________________

 Import Maszyn i Urządzeń z Chin

Wspieramy przedsiębiorców w zakupie maszyn i urządzeń do produkcji.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się w czym możemy Ci pomóc !!

KONTAKT

 

 

 __________________

 Kompleksowa Obsługa Importu od A do Z

Usługa pakietowa "door to door" (od drzwi do drzwi) skonstruowana  z myślą o importerach,  którzy nie chcą popełnić błędów  przy imporcie z Chin i oczekują, że zamówiony towar zostanie rzeczywiście dostarczony do magazynu w Polsce.

Dowiedz się więcej co możemy dla Ciebie zrobić

Więcej informacji >>

 

 

 __________________

 WIZJA Lokalna w Chinach™

Autentyczne sprawdzenie firmy w Chinach

wizyta inspektora w fabryce
+
weryfikacja dokumentów 
w chińskich urzędach
+
porównanie prawdziwości danych 
z dokumentów ze stanem faktycznym
=
Profesjonalny Raport Handlowy

Zamów Raport

 

KONTROLA TOWARÓW

Chiny

Tajwan

Indie

Wietnam

Malezja

Kambodża

Malezja

Indonezja

Pakistan

* * *

Przedwysyłkowa

W toku produkcji

Nadzór nad załadunkiem

 __________________

 

Import kamienia naturalnego
z Chin

granit
marmur

* * *

nagrobki

płyty granitowe
płytki ozdobne

Import konglomeratu marmuru z Chin

 __________________