Artykuły


Nowa strategia Chin wobec inwestycji zagranicznych

Chiny będa optymalizować napływ inwestycji zagranicznych. Wspierane będą inwestycje w dziedzinach high-tech, w nowoczesne usługi i w zakresie wysokojakościowej produkcji.
Jak informuje Ministerstwo Handlu Chin  władze Chin będą zachęcać zagranicznych inwestorów do przenosin z Wybrzeża do regionów centralnych i zachodnich. Ministerstwo opublikuje w tym roku wskazówki dla inwestorów zagranicznych. Będą one zachęcać do inwestowania w  zaawansowane techniki produkcyjne i do zakładania centrów badawczo-rozwojowych w Chinach.
Chiny zamierzają używać narzędzi taryfowych w celu sterowania napływem kapitału zagranicznego. Zmienionych zostanie szereg praktyk zachęcających zagraniczny kapitał do inwestowania w Chinach. Przygotowywane jest nowe ustawodawstwo, które zunifikuje na poziomie 25% podatek dochodowy dla firm chińskich i zagranicznych /obecnie firmy chińskie obciążone są podatkiem w wysokości 33% podczas gdy firmy zagraniczne – zaledwie średnio – 15%. Zmienione zostaną zasady  udzielania ulg w podatku eksportowym i wykorzystywania terenów inwestycyjnych.
Niektórzy wyrażają obawę, że nowa strategia może uczynić warunki inwestowania w Chinach mniej atrakcyjnymi. Z drugiej strony ma ona wpłynąć pozytywnie na  rozwój  produkcji rdzennie chińskiej i przyciągać będzie bardziej wartościowych inwestorów.
 W ostatnich latach coraz wyraźniej słychać było krytykę dotychczasowej strategii, która – zdaniem wielu ekonomistów chińskich poprzez zbyt wielką ilość przejęć firm chińskich przez kapitał zagraniczny negatywnie oddziaływała na krajowych wytwórców. Obecnie zdecydowana większość inwestycji zagranicznych to inwestycje „green field”
Jest zamiarem Ministerstwa Handlu Chin zapewnić państwową kontrolę nad strategicznymi sektorami gospodarki chińskiej.
Zgodnie z opublikowanym ostatnio raportem ONZ Chiny stały się najbardziej aktywnym krajem na świecie w zakresie rozwoju bazy badawczo-rozwojowej. 61% firm zagranicznych wybrało Chiny jako miejsce swych przyszłych inwestycji w dziedzinie R&D / badania i rozwój/. Do 2005 r. ponad 700 firm ponadnarodowych stworzyło w Chinach swoje centra R&D. Światowe giganty technologiczne zainwestowały do 2005 r. ponad 7.7 mld dol.USA, a eksport realizowany przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego stanowił 85% eksportu produktów high-tech.
Firmy zagraniczne przeznaczają coraz większe środki na szkolenie personelu chińskiego. W cięgu 3 lat firma IBM przeszkoliła 100 tysięcy programistów. 

 

 


 

Kontakt

ul. Strzelców 50/10
81-586 Gdynia
Email: info@verico.pl
Tel.: +48 58 664 70 50
Tel.: +48 58 668 33 13
Tel.: +48 511 138 405

 __________________

 China Homelife 2019

Zapraszamy na nasze stoisko i warsztaty

29 - 31. 05.2019

Nadarzyn k./Warszawy

Więcej informacji >>

 

China Homelife 2019

 

 __________________

 WIZJA Lokalna w Chinach™

Autentyczne sprawdzenie wiarygodności firmy w Chinach

wizyta inspektora w fabryce
+
weryfikacja dokumentów 
w chińskich urzędach
+
porównanie prawdziwości danych 
z dokumentów ze stanem faktycznym
=
Profesjonalny Raport Handlowy

Zamów Raport

 

Import kamienia naturalnego
z Chin

granit
marmur
piaskowiec
łupek

* * *

nagrobki

płyty granitowe
płytki ozdobne

 __________________