Artykuły


Zagraniczna firma w Chinach – jak uniknąć najczęstszych problemów przy rejestracji?


Kapitał założycielski. Wysokość kapitału założycielskiego firmy zagranicznej w Chinach wymagana przez prawo jest zróżnicowana w zależności od regionu geograficznego i rodzaju prowadzonej działalności. Wielu inwestorów decyduje się przyjąć jako wielkość kapitału swych firm wymagane wartości minimalne. Zdarza się niestety dość często, że wielkości te są daleko niewystarczające dla finansowania działalności firmy do czasu, gdy stać ja już na samofinansowanie. Powstający w efekcie brak płynności może być powodem bankructwa nowej firmy. Dlatego warto dokładnie oszacować rzeczywiste potrzeby kapitałowe firmy w oparciu o dobre studium wykonalności / które jest zresztą częścią dokumentacji składanej przez inwestorów przy rejestracji/ a nie kierować się wartością minimalna kapitału, określoną przez przepisy prawa. Warto również pamiętać, że podnoszenie wartości kapitału firmy jest procesem długotrwałym i zbiurokratyzowanym.

Wysokość kapitału założycielskiego ma również zasadnicze znaczenie dla uzyskania przez firmę statusu płatnika VAT. Status ten umożliwia firmom kompensowanie VAT-u zapłaconego przy realizacji zakupów VAT-em doliczanym do faktur sprzedażowych firmy.
W Chinach status płatnika VAT-u otrzymują firmy, których wartość kapitału założycielskiego przekracza 625 tyś. dolarów USA a ilość zatrudnionych jest większa niż 50 osób.

Proces rejestracji firmy trwa niestety kilka miesięcy. Powoduje to, że niestety niektórzy inwestorzy, chcąc przyspieszyć proces organizacji przekazują środki na wynajem, wyposażenie biura, czy zakup wyposażenia firmy swoim agentom lub pełnomocnikom. W efekcie środki te nie mogą zostać zaliczone do kapitału firmy, gdyż kapitał powinien być przekazywany bezpośrednio z zagranicy na rachunek bankowy firmy określony w dokumentach założycielskich. Najlepiej środki te potraktować jako pożyczkę firmy matki dla firmy córki.

Adres rejestracyjny i adres rzeczywistej działalności firmy. Nie powinno być w tej sprawie żadnych wątpliwości. Adres, pod którym firma została zarejestrowana musi być tożsamy z adresem prowadzenia działalności. Prowadzenie rzeczywistej działalności pod innym adresem będzie bardzo poważnym utrudnieniem w uzyskaniu certyfikatu środowiskowego i rejestracji firmy jako płatnika VAT.

Prawo do terenu. Można mówić o użyczeniu prawa do rozporządzania gruntem i nabyciem praw własności. W pierwszym przypadku chiński właściciel terenu udziela firmie zagranicznej prawo od użytkowania gruntu w konkretnym zakresie działalności firmy, wystawiając na tę okoliczność stosowny certyfikat. W drugim przypadku firma zagraniczna nabywa prawa własności do gruntu. W tym przypadku zostaje wydany certyfikat potwierdzający własność. Nie ma możliwości użytkowania gruntu w zakresie, który nie został objęty certyfikatem. Warto również sprawdzać w lokalnych biurach obrotu ziemią, czy teren, którym zainteresowana jest firma zagraniczna może być przeznaczony na działalność, której ma dotyczyć inwestycja i czy zapewniony jest do niego swobodny dostęp.

Strategie wyjścia z rynku. Rzadko myśli się o takim rozwoju wydarzeń, będąc zaangażowanym w proces zakładania firmy. Warto jednak poświęcić na to czas, ponieważ w Chinach decyzja o zamknięciu firmy nie leży w kompetencji właścicieli, lecz lokalnych władz państwowych. Można jednak ten proces uczynić bardziej korzystnym dla właścicieli, pod warunkiem zawarcia stosownych zapisów w akcie założycielskim firmy.

Rola związków zawodowych. Zgodnie z prawem, podstawowa komórka związkowa może być założona w firmie zagranicznej zatrudniającej ponad 25 osób, wliczając w to obcokrajowców. Firma finansuje częściowo działalność związków wpłacając na ich konto równowartość 2% swego funduszu płac. Przedstawiciele związków zawodowych maja prawo do uczestniczenia w naradach kierownictwa firmy. Zakres ingerowania związkowców w proces zarządzania firmą zagraniczną w Chinach można jednak ograniczyć, poprzez wprowadzenie stosownych zapisów w dokumencie założycielskim.
 
Inne sprawy, które warto przemyśleć zanim rozpocznie się proces rejestracji to:
• Konkretne określenie zakresu działalności
• Wybór takiej lokalizacji, która umożliwia prowadzenie zamierzonej działalności
• Określenie środków przeznaczonych na płace z uwzględnieniem ubezpieczenia socjalnego, składki eme-  rytalnej, funduszu mieszkaniowego i funduszu bezrobotnych
• Nazwa firmy w języku chińskim
• Dodatkowe licencje niezbędne do prowadzenia niektórych rodzajów działalności

Można uniknąć szeregu pułapek związanych z zakładaniem firmy z udziałem kapitału zagranicznego w Chinach, jeśli korzysta się z usług renomowanych firm doradczych.

 

 

 


 

Kontakt

ul. Strzelców 50/10
81-586 Gdynia

E-mail: info@verico.pl

Tel.: +48 511 138 405

 

__________________

 Import Maszyn i Urządzeń z Chin

Wspieramy przedsiębiorców w zakupie maszyn i urządzeń do produkcji.

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się w czym możemy Ci pomóc !!

KONTAKT

 

 

 __________________

 Kompleksowa Obsługa Importu od A do Z

Usługa pakietowa "door to door" (od drzwi do drzwi) skonstruowana  z myślą o importerach,  którzy nie chcą popełnić błędów  przy imporcie z Chin i oczekują, że zamówiony towar zostanie rzeczywiście dostarczony do magazynu w Polsce.

Dowiedz się więcej co możemy dla Ciebie zrobić

Więcej informacji >>

 

 

 __________________

 WIZJA Lokalna w Chinach™

Autentyczne sprawdzenie firmy w Chinach

wizyta inspektora w fabryce
+
weryfikacja dokumentów 
w chińskich urzędach
+
porównanie prawdziwości danych 
z dokumentów ze stanem faktycznym
=
Profesjonalny Raport Handlowy

Zamów Raport

 

KONTROLA TOWARÓW

Chiny

Tajwan

Indie

Wietnam

Malezja

Kambodża

Malezja

Indonezja

Pakistan

* * *

Przedwysyłkowa

W toku produkcji

Nadzór nad załadunkiem

 __________________

 

Import kamienia naturalnego
z Chin

granit
marmur

* * *

nagrobki

płyty granitowe
płytki ozdobne

Import konglomeratu marmuru z Chin

 __________________