Artykuły


Zakładanie przedstawicielstwa w Chinach – najczęstsze  problemy

Biuro. Wynajmując lokal pod przyszłe biuro w Chinach koniecznie trzeba upewnić się, czy właściciel posiada certyfikat zezwalający na wynajem nieruchomości na cele komercyjne dla zagranicznego kontrahenta. Certyfikat ten należy dołączyć do dokumentacji zgłoszenia przedstawicielstwa do rejestracji. Niektórzy właściciele próbują niestety ukrywać swe źródła dochodów i niechętnie dostarczają ten dokument. Uzyskanie certyfikatu jest konieczne jeśli w grę wchodzi wyplata zaliczki pod przyszły wynajem. Niedopilnowanie tej formalności przez firmę grozi utratą pieniędzy i czasu, bowiem formalna  procedura rejestracji przedstawicielstwa nie zostanie uruchomiona.

Zgodnie z wymogami Ministerstwa Handlu tylko lokale w budynkach klasy A mogą być przedmiotem wynajmu pod biuro przedstawicielstwa.

Tak więc, w zakresie lokalu dla przedstawicielstwa do wniosku o rejestrację przedstawicielstwa należy dołączyć;
• certyfikat właściciela j.w.
• tytuł własności do lokalu właściciela odnajmującego lokal
• jego zezwolenie na działalność gospodarczą

Ostatnio, i tak wystarczająco dokuczliwa procedurę rejestracyjną skomplikowały jeszcze władze Szanghaju żądając dołączania regionalnego certyfikatu historii wynajmu lokalu, wydawanego przez lokalne zarządy nieruchomości. Certyfikat taki legalizowany u notariusza powinien być również złożony w biurze podatkowym.

Rejestracja przedstawicielstwa w Szanghaju może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem państwowych agentów. Chcąc zarejestrować przedstawicielstwo najlepiej jest nawiązać kontakt z dużymi firmami świadczącymi takie usługi. Firmy te - biorąc pod uwagę ilość prowadzonych przez nie spraw - są w stanie skuteczniej wyegzekwować końcowy efekt od  państwowego agenta , niż bezpośrednio indywidualny wnioskodawca.

Finanse i administracja. Szczególnej ostrożności wymaga otwieranie rachunku bankowego. Zbyt często tę rolę firmy powierzają swym agentom, nie wnikając w detale. Tymczasem oni, z czystej wygody lub innych względów uzgadniają z bankiem takie zasady użytkowania konta, które mogą nie w pełni zabezpieczać interesy firmy zagranicznej. Chodzi tu głównie o to, czyje podpisy i jakie pieczęcie są wymagane przez bank dla realizacji płatności.

Przedstawicielstwo firmy zagranicznej ma prawo do bezcłowego importu samochodu. Zrealizowany import powinien być zgłoszony do biura podatkowego i ujęty w księgach rachunkowych. Warto wiedzieć, że dość powszechnym procederem jest nielegalne skupowanie przez dilerów samochodowych takich praw do importu , wykorzystując w tym celu chińskich pracowników przedstawicielstwa , w tajemnicy przed zarzadem przedstawicielstwa. Firma zagraniczna może nie zdawać sobie nawet sprawy z tego, że ktoś sprowadził samochód  na jej rachunek. Grozi to poważnymi konsekwencjami podatkowymi.

Zagraniczny pracodawca zobowiązany jest do opłacania obowiązkowych świadczeń socjalnych dla swych pracowników. Mogą one wynieść nawet około 50% płacy podstawowej i obejmują: składkę emerytalną, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz bezrobotnych i fundusz mieszkaniowy. Sprawy zatrudnienia lokalnego personelu w Chinach przez przedstawicielstwa zagraniczne są załatwiane obowiązkowo przez pośredników państwowych, głównie przez FESCO. Warto wiedzieć, że ci agenci, powodując się osobistym interesem często bezprawnie wymuszają na zagranicznych pracodawcach dodatkowe świadczenia ,jak 13-ta pensja lub premie z okazji Nowego Roku Chińskiego.

Przedstawicielstwa zobowiązane są płacić co miesiąc podatek od działalności biznesowej w wysokości 10% kosztów oraz podlegają corocznemu audytowi finansowemu. Unikanie płacenia podatków wiąże się z ryzykiem kary w wysokości pięciokrotnej wartości zobowiązań podatkowych plus oczywiście ze spłatą tego zobowiązania.

Jeśli zmienia się przedstawiciel firmy zagranicznej/ szef przedstawicielstwa/, adres , zakres działania lub prawna sytuacja firmy zagranicznej, zmiany takie wymagają by poinformować o nich władze chińskie, wydające licencje. Zaniechanie tego obowiązku grozi również konsekwencjami finansowymi.

.

Kontakt

ul. Strzelców 50/10
81-586 Gdynia
Email: info@verico.pl
Tel.: +48 58 664 70 50
Tel.: +48 58 668 33 13
Tel.: +48 511 138 405

 __________________

 China Homelife 2019

Zapraszamy na nasze stoisko i warsztaty

29 - 31. 05.2019

Nadarzyn k./Warszawy

Więcej informacji >>

 

China Homelife 2019

 

 __________________

 WIZJA Lokalna w Chinach™

Autentyczne sprawdzenie wiarygodności firmy w Chinach

wizyta inspektora w fabryce
+
weryfikacja dokumentów 
w chińskich urzędach
+
porównanie prawdziwości danych 
z dokumentów ze stanem faktycznym
=
Profesjonalny Raport Handlowy

Zamów Raport

 

Import kamienia naturalnego
z Chin

granit
marmur
piaskowiec
łupek

* * *

nagrobki

płyty granitowe
płytki ozdobne

 __________________